Spotkanie projektowe ArcticSGD 6.12.2022

Spotkanie projektowe ArcticSGD 6.12.2022

We wtorek 6 grudniu 2022 r. w godzinach 9:00-18:00 odbędzie się spotkanie projektowe ArcticSGD w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Nareszcie doczekamy się pierwszego osobistego spotkania 🙂 
W środę 7 listopada 2022 r. w godzinach 9:00-14:30 w IOPAN (duża sala konferencyjna) organizujemy otwarte seminarium dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW poświęcone promocji aktualnych badań Arktyki, zmian klimatycznych i podmorskich zrzutów wód gruntowych. Konieczna jest rejestracja.

Sopocki piknik naukowy

Sopocki piknik naukowy

Sopocki piknik naukowy

Zapraszamy na Otwarte Dni Nauki, które odbywają się w tym roku między 9 a 11 czerwca. 📢
9 czerwca Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa
10 czerwca Międzynarodowa Sopocka Konferencja Młodych
11 czerwca Sopocki Piknik Naukowy
Wszystkie informacje dostępne są na www.oceanofchanges.com
Wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na:

 

Spotkanie grupy badawczej projektu ArcticSGD

Spotkanie grupy badawczej projektu ArcticSGD

W poniedziałek 7 lutego od 12:00 do 16:00 odbędzie się spotkanie naszej grupy badawczej. Podczas spotkania będziemy omawiać ostatnie rejsy badawcze, wstępne wyniki oraz dalsze plany na rok 2022. Serdecznie zapraszamy:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRkMDU1ZjMtM2YwNi00YTcxLWI0Y2EtM2ZkOWI1NGQyYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31c7981-ce81-4b47-acb0-24080fd39ca1%22%2c%22Oid%22%3a%22bd3c3a7e-231b-4dba-a610-dd26921ddf06%22%7d

 

Webinarium 28.05.2021: Klimat Svalbardu

Webinarium 28.05.2021: Klimat Svalbardu

Webinarium 28.05.2021: Klimat Svalbardu

Webinarium: Klimat Svalbardu, Piątek, 28.05.2021 o 11:00

Na Archipelagu Svalbard, położonym w rejonie wysokiej Arktyki, zachodzą gwałtowne zmiany klimatyczne. W Polskiej Stacji Polarnej Hornsund w ciągu ostatnich 40 lat temperatury wzrosły o 4,5 stopnia Celsjusza – sześciokrotnie powyżej średniego globalnego ocieplenia. Rosnące temperatury powietrza idą w parze ze zmniejszaniem się zasięgu lodu morskiego w Arktyce.

Podczas tej lekcji dowiesz się o klimacie Svalbardu.

Prowadzący: Tomasz Wawrzyniak – geofizyk, klimatolog, hydrolog

Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się na stronie:
https://program.edu-arctic.eu/lessons/782

Webinarium 26.05.2021: Procesy hydrologiczne w Arktyce

Webinarium 26.05.2021: Procesy hydrologiczne w Arktyce

Webinarium 26.05.2021: Procesy hydrologiczne w Arktyce

Webinarium: Procesy hydrologiczne w Arktyce – środa, 26.05.2021 0 10:00

Woda w Arktyce, która spadła jako deszcz lub wytopiła się ze śniegu i lodu, przed dotarciem do oceanu płynie różnymi ścieżkami. Jej odpływ i procesy hydrologiczne kształtują krajobraz i wpływają na dynamikę lodowców.

Lodowce mają skomplikowane systemy odwadniające – woda ze stopionego lodu może płynąć po powierzchni lodowca, w tunelach w jego wnętrzu lub spływać do dna lodowca. Spływ wody ma duże wahania dobowe, a jego maksimum występuje latem.

Przepływ wody w rzekach Arktyki ma charakter sezonowy. Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną w zlewniach niezlodowaconych rzeki zamarzają. W okresie ablacji występuje typowe duże zróżnicowanie przepływu wody, z bardzo dużym zrzutem podczas topnienia śniegu i spadkiem latem.

Ruch wód gruntowych w obszarze wieloletniej zmarzliny jest ograniczony, ponieważ zamarznięta gleba jest praktycznie nieprzepuszczalna. Powyżej wieloletniej zmarzliny znajduje się warstwa czynna, która zamarza zimą, ale topnieje latem, umożliwiając infiltrację i ponowny przepływ wód gruntowych.

Podczas tej lekcji zostaną omówione procesy hydrologiczne.

Prowadzący: Tomasz Wawrzyniak – geofizyki, klimatolog, hydrolog

Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się na stronie:
https://program.edu-arctic.eu/lessons/780