Partnerzy

 

Fot. Kajetan Deja

Dr Arunima Sen

Uniwersytet Nord

Jest ekologiem specjalizującym się w procesie chemosyntezy, chemicznym odpowiedniku fotosyntezy. Jej badania obejmują zarówno głębinowe kominy hydrotermalne, jak i wycieki węglowodorowe. Ostatnie badania Dr Arunima skupiają się na określeniu wkładu tej alternatywnej ścieżki produkcji substancji odżywczych w strefie przybrzeżnej fiordów. W ramach projektu ArcticSGD Dr Arunima będzie kierować WP dotyczącym organizmów bentosowych (dna morskiego).

arunima.sen@nord.no

Dr Aivo Lepland

Norweska Agencja Geologiczna

Jest starszym naukowcem-specjalistą w Norweskiej Geologicznej Agencji w dziedzinie geochemii/geologii morskiej. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w badaniu procesów osadowych i sygnałów geochemicznych. Dr Lepland jest szczególnie zainteresowany rozszyfrowaniem cykli biochemicznych siarki, fosforu, baru, pierwiastków ziem rzadkich i wielu innych pierwiastków wychwyconych przez autogeniczne minerały powstające na stromych gradientach geochemicznych, jak na przykład w miejscu SGD.

Aivo.Lepland@ngu.no

Dr Jochen Knies

Norweska Agencja Geologiczna

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na morskich badaniach geologicznych i środowiskowych wzdłuż krawędzi kontynentalnej północnej Norwegii, Morza Barentsa, Svalbardu i Oceanu Arktycznego. Dr Jochen będzie zaangażowany w WP 2 (Geologia i mapowanie dna morskiego). Będzie on odpowiedzialny za charakterystykę skał osadowych. Dr Knies będzie również nadzorował wybór miejsc pobierania próbek w regionie Svalbard w oparciu o swoje wcześniejsze doświadczenia paleoceanograficzne w tym miejscu.

Jochen.Knies@ngu.no

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu