RAD7 detektor radonu

sty 16, 2022 | Bez kategorii

RAD7 detektor radonu –monitor radonowy pozwalający zapisywać w sposób ciągły przebieg stężenia radonu w czasie. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do pomiarów 222Rn w celu monitorowania dopływu wód gruntowych do środowiska morskiego. RAD7 został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz współfinansowany ze środków krajowych (15%) w ramach Programu Badań Podstawowych. Technologia wykorzystywana w RAD7 (wytrącanie elektrostatyczne, po którym następuje detekcja za pomocą spektrometru alfa o wysokiej rozdzielczości) jest jedyną na świecie umożliwiającą klarowną separację różnych izotopów radonu. Dzięki wysokiej rozdzielczości detektora półprzewodnikowego typu PIPS oraz unikalnej analizie w czasie rzeczywistym, detektor RAD 7 charakteryzuje się znikomo małym poziomem szumu tła oraz wykazuje odporność w stosunku do gromadzonych izotopów ołowiu-210. Technologia stosowana przez firmę Durridge została wynaleziona przez Lee Grorodzinsa i jego doktoranta Stephena Shefsky’ego z MIT (Massachusetts Institute of Technology) na początku lat 90-tych i skomercjalizowana jako RAD7. Fot. Durridge https://durridge.com/